כנסים ואירועים

טאקט הינה חברת בת של מטריקס

מונחים מקצועיים בבדיקות תוכנה

Software Testing
בדיקות תוכנה
    מכלול התהליכים שמטרתם להעריך את עמידתם של הרכיב או המערכת, בדרישות שהוצבו, להוכיח שהרכיב הנבדק או המערכת מתאימים למטרתם ולצרכי המשתמש, ולאתר כשלים.
QA-Quality Assurance
הבטחת איכות
מכלול התהליכים בארגון הבאים להבטיח את איכות תפקודו ומוצריו. במסגרת זו נכללת פעילות בקרת האיכות-QC, אך גם נהלי העבודה ותקנים, תהליכים של סקרי תכנון, ניהול תצורה, בקרת מסמכים ועוד.
QC-Quality Control
בקרת איכות
מכלול תהליכי הבדיקה, הבאים להבטיח את התאמת תפקוד הארגון ומוצריו לתכנון. במסגרת זו נכללים תהליך בדיקת במורים ותהליכי הייצור, אך גם בדיקת תהליכים נוספים כגון: סקרי תכנון, ניהול בקרת שינויים, ניהול ובקרת מסמכים ועוד.
STP-Software Test Plan
תכנית הבדיקות
מסמך תכנון הבדיקות, המפרט את הבדיקות המתוכננות, סיכונים, טכניקות הבדיקה, משאבי הבדיקה, אבני דרך ולו"ז ליישום הבדיקות.
STD-Software Test Description
תכנון מפורט של הבדיקות
אוסף מסמכי התכנון המפורט של הבדיקות, הכוללים את תרחישי הבדיקות המתוכננים, נתוני הקלט לכל תרחיש, אופן ביצוע הבדיקה והתוצאות הצפויות.
STR-Summary Test Results
סיכום ממצאי הבדיקות
מסמך סיכום של כל שלב הבדיקות. מסמך זה יכלול ריכוז כמותי של ממצאי הבדיקות, המלצות צוות הבדיקות לגבי העברת המערכת לשלב הבא כולל הערכת סיכונים.
Test case
תרחיש בדיקה
תרחיש בדיקה המגדיר סט של ערכי קלט, תנאי ביצוע ותוצאה צפויה, שפותח עבור בדיקה ספציפית על מנת לוודא שהיא עומדת בדרישות או בתנאים מסוימים. בזמן ביצוע הבדיקה, תוצאות הבדיקה, מתועדות בתרחיש.
Black-Box Testing
בדיקת קופסה שחורה
גישת בדיקה, ללא הכרה או התייחסות למבנה המערכת ולקוד. מה שניבדק זה רק הקלט והפלט בפועל, מול הצפוי. הדגש הוא בהבנת המערכת והתהליכים העסקיים אותן באה לשרת ופחות בהיבטים הטכניים.
White-Box Testing
בדיקת קופסה לבנה
גישת בדיקה, שבה מתמקדים באיכות הקוד ולוגיקת הזרימה במערכת. גישה זו מיושמת בדרך כלל במהלך הפיתוח, או במערכות משימה קריטית (צבאיות, רפואיות)
חשוב להדגיש שבבדיקה זו ניתן לאתר תקלות בקוד אבל לא חוסר ביישום דרישות.
Test Automation
אוטומציית בדיקות
שימוש בתוכנה לביצוע בדיקות או תמיכה בתהליכי בדיקות. כגון: ניהול בדיקות, תכנון בדיקות, ביצוע בדיקות פונקציונאליות, ביצוע בדיקות עומס וביצועים ומעקב וניתוח תוצאות.
Static Testing
בדיקות סטטיות
בדיקות המבוצעות ללא הרצה בפועל של המערכת (בשונה מ-Dynamic Testing).
הבדיקה מבוצעת ע"י בדיקת מסמכי האפיון והפתוח, ובקרת הקוד מבחינת התאמתו לכללי הנדסת תוכנה ולסטנדרטים נדרשים, והן מבחינת כיסוי הדרישות.
Dynamic Testing
בדיקות דינמיות
בדיקות המבוצעות ע"י הרצה בפועל של התוכנה והשוואת התוצאות המתקבלות לתוצאות הצפויות. שיטה זו מבוצעת בכל שלבי הבדיקות החל מה- Unit-Test ועד ל- Acceptance-Test.
Bug
באג
באג בתוכנה, הינו מונח כללי לטעות/שגיאה בקוד התוכנה, הגורם לתוצאה בלתי צפויה או בלתי נכונה, או להתנהלות לא נכונה של המערכת. מרבית הבאגים נוצרים ע"י מפתחי התוכנה, אך חלקם יכולים לנבוע ממהדרים או תוכנות תשתית אחרות.
Debugging
ניפוי באגים
פעילות שמטרתה איתור וניפוי באגים וכשלים בתוכנה. פעילות זו מבוצעת ע"י מפתחי התוכנה, ונערכת כחלק מתהליך הפתוח או כתוצאה בגילוי באגים ע"י בודקי המערכת או משתמשי המערכת.
QA Implementation
הטמעת נהלי איכות
תהליך ארגוני שמטרתו להבטיח איכות רצויה ויציבה של מוצרי הארגון. התהליך כולל אמוץ נהלים ותקנים בינלאומיים, תכנון תהליכי עבודה מובנים, תכנון בדיקות, מדדים ובקרות, כתיבת נהלים, ומימוש והטמעת הנ"ל בארגון.
ISO Implementation
הטמעת ISO
תהליך ארגוני שמטרתו אימוץ, יישום והסמכה של הארגון לתקן האמור. התהליך כולל: כתיבת מדריך איכות ונהלים, התאמת תהליכי העבודה לנ"ל, ביצוע מבדקים פנימיים, וביצוע מבדק חיצוני ע"י גוף מסמיך (כגון מכון התקנים)
Web Testing
בדיקות Web
בדיקות למערכת מבוססת Web. במערכות מסוג זה, בנוסף לבדיקת הפונקציונאליות נבדקים: אבטחת המידע, עמידה בעומסים (load), התאמה לשפות שונות (ימין/שמאל), התאמה לדפדפנים שונים ומערכות הפעלה שונות (תאימות), ידידותיות (usability), GUI, התאמה ל- Mobile והתאמה למשתמשים מוגבלים (נגישות). בבדיקות אלו מתמקדים הן בצד המשתמש (client) והן בצד השרת (server).
Testing DWH
בדיקות DWH
בדיקות של מערכי "מחסן נתונים". הבדיקות כוללות: הגדרות נכונות של מבנה מחסן הנתונים, בדיקת תהליכי טעינת הנתונים ושלמות הנתונים, בדיקת מנגנוני ההרשאות והמידור, ובדיקת כלי ומנגנוני שליפת הנתונים.
BI Testing
בדיקות BI
מונח הכולל בתוכו את Testing DWH, אך מורחב לכיוון של בדיקת התוצרים ( שאילתות, דוחות וכו ) שנבנו במערכת לשימוש משתמשים שונים בארגון. בעקרון בודקים את הדוחות המופקים מהמערכת למול ה- data הנמצא בטבלאות המערכת ומזהים האם הנתונים הנכונים אכן מוצגים בדוחות.
Security Testing
בדיקות אבטחת מידע
בדיקת המערכת במטרה לאתר כשלים בהגנה על המערכת: בדיקת מערך ההרשאות והמידור, בדיקת מנגנון הסיסמאות וניהול הסיסמאות, בדיקות חדירה (penetration) ועוד.
Conversion Testing
בדיקות הסבה
בדיקה של הסבת נתונים(Data). הבדיקה כוללת בדיקה של נכונות הנתונים ושלמות הנתונים מול אפיון ההסבה. במידה ובתהליך ההסבה נעשו מהלכים של טיוב נתונים, הבדיקה כוללת גם את בדיקת הטיוב.
Integration Testing
בדיקות אינטגרציה
בדיקה של שילוב מספר רכיבי/מודולי תוכנה, שנבדקו בבדיקות יחידה. נבדקים הממשקים בין הרכיבים ובין עצמם ובין הרכיבים למערכות חיצוניות. הבדיקה נעשית בדרך כלל ע"י המפתח בשל הצורך לעבוד מול ה- API של המערכות המתממשקות למערכת הנבדקת. בדיקות אינטגרציה הנן גם סוג של בדיקה כאמור וגם שלב בדיקה כחלק ממודל V של מחזור חיי פיתוח מערכת.
System Testing
בדיקות מערכת
בדיקה כוללת של כל מרכיבי המערכת, הממשקים הפנימיים והחיצוניים שלה, מול מסמכי האפיון של המערכת. זהו שלב הבדיקות המרכזי בתהליך הפיתוח והוא כולל את מרבית סוגי הבדיקות כולל כמובן בדיקות פונקציונאליות ובדיקות לא פונקציונאליות.
Acceptance Testing
בדיקות קבלה
בדיקה כוללת של מערכת שפיתוחה הושלם, לפני הפעלתה/ העלאה לייצור. מטרתה לוודא עמידה בדרישות, והתאמתה לצרכי הלקוח. הבדיקה נעשית בדרך כלל באחריות הלקוח/משתמש. זהו שלב הבדיקות האחרון בתהליך הפיתוח לפי מודל V.

ב- - האנציקלופדיה של מטריקס, ניתן למצא הרבה מונחים נוספים הן בתחום הבדיקות, והן בתחום טכנולוגיית המידע.